Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
60 kết quả chứa từ khóa: 16/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Ninh Bình sửa đổi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND về quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
02

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
03

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành một số định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
04

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
05

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2015
06

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Quảng Ngãi sửa tiêu chuẩn Trưởng phòng sở, ban, ngành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
07

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
08

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/05/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các đường giao thông mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
09

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người khuyết tật với dạng tật thần kinh, tâm thần có nhu cầu vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
10

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong các cơ sở điều trị công lập tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2015
11

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
12

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 03/07/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2015
13

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2015
14

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2015
15

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2015
16

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
17

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế về phối hợp nổ mìn để khai thác đá vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
18

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi một số giá khoáng sản không kim loại tại Bảng giá kèm theo Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
19

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Cần Thơ quy định chức năng và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
20

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
Vui lòng đợi