Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 16/2018/L-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Lệnh 16/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

Vui lòng đợi