Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3.114 kết quả chứa từ khóa: 157/2018/NĐ-CP
01

Nghị định 157/2018/-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 16/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Nghị định 90/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 15/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

03

Nghị định 59/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 27/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

04

Nghị định 58/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 27/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

05

Nghị định 57/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

06

Nghị định 56/2020/-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

07

Nghị định 55/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Hình sự Tải về

Ban hành: 22/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

08

Nghị định 54/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 18/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

09

Nghị định 53/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 05/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

10

Nghị định 52/2020/-CP của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 27/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

11

Nghị định 51/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 21/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

12

Nghị định 50/2020/-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 20/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

13

Nghị định 49/2020/-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 17/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

14

Nghị định 48/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 15/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

15

Nghị định 46/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 09/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

16

Nghị định 47/2020/-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 09/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

17

Nghị định 43/2020/-CP của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Lĩnh vực: Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 08/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

18

Nghị định 45/2020/-CP của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

19

Nghị định 41/2020/-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 08/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

20

Nghị định 44/2020/-CP của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 08/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

Vui lòng đợi