Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 15466/QLD-TT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 15466/QLD-TT của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolon chứa thành phần tá dược lactose

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về