Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 1541/QĐ-BHXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1541/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
Vui lòng đợi