Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 1541/QĐ-BHXH
01

Quyết định 1541/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 22/09/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2017

Vui lòng đợi
dma