Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

589 kết quả chứa từ khóa: 154/KH-UBND
01

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và khống chế bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

02

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

03

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tổ chức hoạt động "Tết Trung thu" trên địa bàn Thành phố năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 17/08/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

04

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng chống dịch bệnh năm 2012

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 29/12/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

05

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2014

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 14/03/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

06

Kế hoạch 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 12/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

07

Kế hoạch 234/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo lực lượng vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao trọng điểm Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 30/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

08

Kế hoạch 232/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 25/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

09

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị "Giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2019", kết hợp trưng bày, quảng bá sản phẩm

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

10

Kế hoạch 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

11

Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về

Ban hành: 02/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2019

12

Kế hoạch 219/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2019

13

Kế hoạch 218/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Quyết định 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 ban hành Quy chế phối hợp liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

14

Kế hoạch 213/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

15

Kế hoạch 214/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

16

Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019-2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 20/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

17

Kế hoạch 211/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

18

Kế hoạch 209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 18/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

19

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 17/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

20

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

Vui lòng đợi