Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1539/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1539/QĐ-TTg 2021 Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, Lạng Sơn

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
02

Quyết định 1539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao ông Trần Bá Huấn, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2013
03

Quyết định 1539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2015
04

Quyết định 1539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức

Lĩnh vực: Chính sách; Điện lực Tải về
Ban hành: 30/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2014
Vui lòng đợi