Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1538/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1538/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức đến năm 2040

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
02

Quyết định 1538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Nguyễn Quang Dũng thôi giữ chức Tổng Giám đốc để đảm nhận nhiệm vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2013
03

Quyết định 1538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2015
04

Quyết định 1538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
Vui lòng đợi