Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 1532/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1532/QĐ-TTg 2021 kiện toàn về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
02

Quyết định 1532/QĐ-TTg lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông 2021 - 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
03

Quyết định 1532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
04

Quyết định 1532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2009
05

Công văn 1532/TTg-ĐMDN 2016 cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
06

Công văn 1532/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về Hiệp định vay cho Dự án Xây dựng Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2011
Vui lòng đợi