Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 1528/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1528/QĐ-TTg 2021 Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến 2040, tầm nhìn đến 2060

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
02

Quyết định 1528/QĐ-TTg 2016 về quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình đến 2030

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
03

Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2015
04

Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2011
05

Công văn 1528/TTg-ĐMDN 2018 sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
06

Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2014
07

Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 30/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2013
Vui lòng đợi