Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 1515/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2013
02

Quyết định 1515/QĐ-TTg 2021 Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ thiếu thông tin đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
03

Quyết định 1515/QĐ-TTg 2018 Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao doanh nghiệp Nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
04

Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2015
05

Quyết định 1515/QĐ-TTg của Văn phòng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2014
Vui lòng đợi