Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1513/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
02

Quyết định 1513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2013
03

Quyết định 1513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2011
Vui lòng đợi