Tra cứu văn bản

2.991 kết quả chứa từ khóa: 150/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh

---------------
Số: 150/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRỰC TUYẾN VỚI CÁC TỈNH: BẮC NINH, BẮC GIANG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
02

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid-19

_________
Số: 150/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
03

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

-------
Số: 150/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Số: 150/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (Al Games III) ngày 18 tháng 6 năm 2008

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Thông báo 172/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo thuận lợi về quy trình; thực hiện các biện pháp để nâng cao khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp, bảo đảm thực chất, hiệu quả; nghiên cứu việc giảm lãi suất, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện nay theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 09 tháng 4 năm 2020.

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
09

Thông báo 277/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

Về việc hoàn tất thủ tục ứng vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2015, số 264/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2015, số 264/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2015 và công văn số 850/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 4 năm 2015.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
10

Thông báo 256/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại chuyến thăm và làm việc tại Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

Để bảo đảm hiệu quả hoạt động các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Bộ Xây dựng:
- Sớm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ và khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ chế tài chính, mô hình quản lý đầu tư, vận hành cho các dự án thí điểm xử lý chất thải rắn tại đô thị và nông thôn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Thông báo 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

-------------
Số: 286/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Thông báo 20/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước

_______
Số: 20/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Thông báo 15/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác ngành Thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

________
Số: 15/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
14

Thông báo 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

__________
Số: 293/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Thông báo 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu

---------
Số: 91/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Thông báo 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông

-------
Số: 320/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Thông báo 301/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

-------
Số: 301/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Thông báo 428/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tại cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban

-------
Số: 428/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Thông báo 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

-------
Số: 210/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Thông báo 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định

-------
Số: 177/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về