Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.013 kết quả chứa từ khóa: 150/NQ-CP
01

Nghị quyết 150/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

02

Nghị định 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

03

Nghị định 150/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Ngoại giao Tải về

Ban hành: 26/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

04

Nghị định 150/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 11/11/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

05

Nghị định 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 01/11/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

06

Nghị định 150/2007/NĐ-CP của Chính phủ về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách; An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 09/10/2007

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2007

07

Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 12/12/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2006

08

Nghị định 150/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 12/12/2005

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2006

09

Nghị định 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 29/07/2004

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2004

10

Nghị định 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 08/12/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2003

11

Nghị định 150/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 1999-2004

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 20/09/1999

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2003

12

Nghị định về việc cấp giấy chứng minh

Ban hành: 02/10/1964

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

13

Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 14/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

14

Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

15

Nghị quyết 94/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 29/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

16

Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 25/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

17

Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 11/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

18

Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

19

Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

20

Nghị quyết 85/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

Vui lòng đợi