Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
52 kết quả chứa từ khóa: 15/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 15/2017/-UBND Tuyên Quang quy định cước vận tải hàng hóa bằng ô tô

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
02

Quyết định 15/2017/-UBND Khánh Hòa Bảng giá tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
03

Quyết định 15/2017/-UBND Hải Phòng Quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
04

Quyết định 15/2017/-UBND điều chỉnh Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
05

Quyết định 15/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định 15/2014/-UBND ngày 10/06/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách Nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
06

Quyết định 15/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá nước để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
07

Quyết định 15/2017/-UBND Bắc Ninh nhiệm vụ Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
08

Quyết định 15/2017/-UBND Cà Mau mức giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
09

Quyết định 15/2017/-UBND Bình Dương phối hợp quản lý lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2017
10

Quyết định15/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
11

Quyết định 15/2017/-UBND Tiền Giang mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
12

Quyết định 15/2017/-UBND Nam Định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2017
13

Quyết định 15/2017/-UBND Hà Nam Quy chế quản lý, phối hợp công tác ngành NNPTNT

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2017
14

Quyết định 15/2017/-UBND Vĩnh Long Bảng giá đất Khu công nghiệp Bình Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
15

Quyết định 15/2017/-UBND Hải Dương định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công chức lãnh đạo

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
16

Quyết định 15/2017/-UBND Tây Ninh mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
17

Quyết định 15/2017/-UBND Vĩnh Phúc tổ chức lại TT Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2017
18

Quyết định 15/2017/-UBND Kiên Giang sửa Quy định về quản lý nguồn lợi thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
19

Quyết định 15/2017/-UBND Đồng Tháp điều kiện bổ nhiệm công chức giữ chức vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
20

Quyết định 15/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung Quyết định 30/2016/-UBND ngày 07/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
Vui lòng đợi