Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
58 kết quả chứa từ khóa: 15/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND Quy chế đặt tên, đổi tên công trình công cộng tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
02

Quyết định15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
03

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung Quyết định 30/2016/QĐ-UBND ngày 07/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
04

Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2017
05

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND Yên Bái Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, 43/2014/NĐ-CP, 01/2017/NĐ-CP, 148/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
06

Quyết định 103/2017/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
07

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Hải Phòng Quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
08

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Tuyên Quang quy định cước vận tải hàng hóa bằng ô tô

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
09

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Yên Bái về thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
10

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành giá dịch vụ xe ô tô ra, vào các bến, trạm xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
11

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Quảng Nam sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
12

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
13

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Bình Dương phối hợp quản lý lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2017
14

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 10/06/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách Nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
15

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long Bảng giá đất Khu công nghiệp Bình Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
16

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 15/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
17

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Hà Nam Quy chế quản lý, phối hợp công tác ngành NNPTNT

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2017
18

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Tây Ninh mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
19

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
20

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
Vui lòng đợi