Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.354 kết quả chứa từ khóa: 15/2018/TT-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định tổ chức, sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
02

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
03

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
04

Thông tư 15/2019/TT-BGDĐT về quy định chuẩn chữ nổi Braille cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
05

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy với hàng hóa chuyên ngành CNTT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
06

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
07

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với Thang máy gia đình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
08

Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT Bảng mã số HS với hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ NNPTNT

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
09

Thông tư 15/2018/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác XRF để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
10

Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
11

Thông tư 15/2018/TT-BCT về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
12

Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2018
13

Thông tư 15/2018/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật về Phân cấp và đóng tàu thuyền, trang bị an toàn tàu biển

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Giao thông Tải về
Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
14

Thông tư 15/2018/TT-BTC chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại trái phiếu Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
15

Thông tư 15/2018/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức, hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
16

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
17

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trường THPT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
18

Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT Chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
19

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
20

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
Vui lòng đợi