Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 14905/QLD-ĐK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 14905/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về