Tra cứu văn bản

3.008 kết quả chứa từ khóa: 149/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông báo 97/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa


- Đối với việc sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trụ sở làm việc và Trụ Anten Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa; sử dụng trụ sở làm việc thanh toán dự án BT Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1), sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1): Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại các văn bản số 5422/VPCP-CN ngày 07/8/2021 về sử dụng trụ sở làm việc thanh toán dự án BT Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1), số 5809/VPCP-CN ngày 21/8/2021 về sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trụ sở làm việc và Trụ Anten Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa và số 7651/VPCP-CN ngày 20/10/2021 về sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 04 năm 2022.

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
22

Thông báo 96/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

___________
Số: 96/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
23

Thông báo 87/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

___________
Số: 87/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
24

Thông báo 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 14/3/2022 về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

Để tiếp tục chủ động điều hành giá đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt, kịp thời trong 9 tháng còn lại của năm 2022, căn cứ các văn bản thông báo các giải pháp cụ thể về công tác điều hành giá năm 2022 (văn bản số 882/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 02 năm 2022, Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 02 tháng 3 năm 2022), đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện, có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng thuộc hệ thống để thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá để giữ ổn định mặt bằng giá thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, đồng thời tập trung vào những biện pháp sau:

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
25

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

_________
Số: 79/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
26

Thông báo 77/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc mua vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; việc thực hiện hợp đồng mua vắc xin AstraZeneca; việc cấp phép thuốc điều trị COVID-19 và việc thực hiện khoản 5 Điều 6 Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15

Về việc mùa vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi:
- Bộ Y tế khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 1487/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 3 năm 2022, 1504/VPCP-KGVX ngày 10 tháng 3 năm 2022, 1584/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2022, 1651/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 3 năm 2022, 1674/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 3 năm 2022.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
27

Thông báo 73/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 13 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch

---------------
Số: 73/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 13 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRỰC TUYẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
28

Thông báo 71/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông

---------------
Số: 71/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
29

Thông báo 149/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

_______
Số: 149/TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
30

Thông báo 56/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Phó Thủ tướng đã nhiều lần chủ trì họp với các Bộ, ngành, địa phương và đã ban hành các kết luận để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc (Thông báo 350/TB-VPCP ngày 27 tháng 12 năm 2021, Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 10 tháng 01 năm 2022).
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
31

Thông báo 57/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”

---------------
Số: 57/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025”

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
32

Thông báo 62/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

---------------
Số: 62/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
33

Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc giai đoạn 2021-2025

a) Đối với các dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô: Đề nghị các Bộ, Hội đồng thẩm định nhà nước, các địa phương, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 24 tháng 01 năm 2022, số 23/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2022, số 29/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, trong đó đặc biệt lưu ý phải hoàn thành đầy đủ thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội trước ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
34

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

__________
Số: 43/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
35

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, thẩm định, thiết kế, đấu thầu của Dự án

---------------
Số: 41/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, THẨM ĐỊNH, THIẾT KẾ, ĐẤU THẦU CỦA DỰ ÁN

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
36

Thông báo 18/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại

___________
Số: 18/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
37

Thông báo 347/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

---------------
Số: 347/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH, TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
38

Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương

__________
Số: 342/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
39

Thông báo 344/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

---------------
Số: 344/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
40

Thông báo 341/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

____________
Số: 341/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về