Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.016 kết quả chứa từ khóa: 149/NQ-CP
01

Nghị quyết 149/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

02

Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

03

Nghị định 149/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Ngoại giao Tải về

Ban hành: 26/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

04

Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 11/11/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

05

Nghị định 149/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 31/10/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

06

Nghị định 149/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 09/10/2007

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2007

07

Nghị định 149/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ, thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về

Ban hành: 11/12/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2006

08

Nghị định 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 08/12/2005

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2006

09

Nghị định 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ về qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 27/07/2004

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2004

10

Nghị định 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 04/12/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2003

11

Nghị định 149/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 1999-2004

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 20/09/1999

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2003

12

Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 20/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

13

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

14

Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 14/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

15

Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 14/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

16

Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

17

Nghị quyết 94/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 29/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

18

Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a

Lĩnh vực: Ngoại giao; Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 25/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

19

Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 11/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

20

Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

Vui lòng đợi