Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
25 kết quả chứa từ khóa: 1489/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 649/-TTg 2022 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận, Bến Tre

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2022
02

Quyết định 1489/-TTg 2018 phê duyệt Định hướng thu hút vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
03

Quyết định 1489/-TTg 2017 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
04

Quyết định 826/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2406/-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2013
05

Quyết định 539/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2013
06

Quyết định 1489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2012
07

Quyết định 03/2014/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
08

Thông tư liên tịch 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 21/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2013
09

Quyết định 2109/-TTg 2021 Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA của nhà tài trợ nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
10

Quyết định 1266/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuyển Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo về trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đổi tên thành Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2013
11

Quyết định 101/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III và các Chương trình, Dự án giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi (Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn III)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2013
12

Quyết định 1489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
13

Quyết định 1489/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2010
14

Quyết định 941/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2007
15

Quyết định 551/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, các bản đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2013
16

Quyết định 964/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2015
17

Quyết định 04/2014/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
18

Quyết định 1500/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự án 3 và Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2013
19

Báo cáo 3749/BC-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2005-2012

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2013
20

Công văn 1154/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc sử dụng vốn Chương trình 135 các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK, các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 17/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2012
Vui lòng đợi