Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1475/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1475/-TTg 2018 điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
02

Quyết định 1475/-TTg 2017 đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ LĐTBXH

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
03

Quyết định 1505/-TTg 2017 đầu tư Dự án do Quỹ Dân số LHQ tài trợ cho Bộ LĐTBXH

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2017
Vui lòng đợi