Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
11 kết quả chứa từ khóa: 1474/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1474/-TTg 2017 Dự án Quỹ Dân số LHQ tài trợ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
02

Quyết định 3792/-BYT 2016 hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh do vi rút Zika

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2016
03

Quyết định 802/-BXD 2017 giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
04

Quyết định 1474/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 23/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2013
05

Quyết định 1474/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2012
06

Quyết định 1456/-BGTVT 2016 về ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ GTVT giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
07

Quyết định 120/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2015
08

Quyết định 965/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2015
09

Công văn 4643/BTNMT-BĐKH 2019 báo cáo thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
10

Quyết định 209/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ngành xây dựng, giai đoạn 2014 - 2020

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2014
11

Quyết định 166/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2014
Vui lòng đợi