Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10 kết quả chứa từ khóa: 1463/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án "Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định 1463/-TTg ngày 22/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2017
02

Quyết định 1463/-TTg 2017 bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
03

Quyết định 1463/-TTg 2016 về phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2016
04

Quyết định 40/-HĐTV 2022 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
05

Quyết định 843/-HĐTV 2017 thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
06

Quyết định 1463/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa nước trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ hàng năm

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2014
07

Quyết định 1463/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2013
08

Quyết định 1463/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
09

Quyết định 63/2009/-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
10

Quyết định 1840/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
Vui lòng đợi