Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1463/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1463/QĐ-UBND Hà Nội 2017 tuyển dụng viên chức tại Trường CĐ Y tế Hà Đông

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2017
02

Quyết định 1463/QĐ-UBND Hà Nam 2021 TTHC ban hành mới lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
03

Quyết định 1463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về biệc gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến đình Nam Dư Hạ, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2012
Vui lòng đợi