Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1460/Q��-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1460/QĐ-BYT 2020 đính chính Quyết định 1259/QĐ-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
02

Quyết định 1460/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2013
Vui lòng đợi