Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
13 kết quả chứa từ khóa: 1451/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 41/2011/TT-NHNN hướng dẫn cập nhật thông tin khách hàng phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2011
02

Quyết định 1451/-TTg 2020 Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
03

Quyết định 1451/-TTg 2019 hỗ trợ gạo cho tỉnh Bình Phước để cứu đói năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2019
04

Quyết định 1451/-TTg 2017 Dự án bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
05

Quyết định 1451/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
06

Quyết định 1451/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2014
07

Quyết định 1451/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2013
08

Quyết định 1451/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 12/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2010
09

Quyết định 378/-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 08/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
10

Quyết định 287/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1451/-TTg ngày 12/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2011
11

Quyết định 1451/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tiểu ban Vật chất - Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
12

Quyết định 4069/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2014
13

Quyết định 6039/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
Vui lòng đợi