Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1447/Q��-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1447/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm International standard technology Co., Ltd.-KR0018

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
02

Quyết định 1447/QĐ-BTTTT 2018 thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA, INC. - US0112

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2018
03

Quyết định 1447/QĐ-BTTTT 2017 Quy chế Ban Quản lý dự án Bộ TTTT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
Vui lòng đợi