Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.976 kết quả chứa từ khóa: 142/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 142/TB-VPCP năm 2018 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mở rộng CHK quốc tế Tân Sơn Nhất

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
02

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
03

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2016
04

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2014
05

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 01/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2013
06

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Doanh nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2011
07

Thông báo 142/TB-VPCP 2022 tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
08

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
09

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Chính sách; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 20/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
10

Thông báo 477/TB-VPCP 2018 kết luận về phương án huy động vốn và lộ trình xây dựng Dự án công trình tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
11

Thông báo 133/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2014

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2015
12

Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2011
13

Thông báo 313/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
14

Thông báo 35/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phòng chống hạn, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
15

Thông báo 389/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước năm 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
16

Thông báo 389/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm 2013 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 29/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2013
17

Thông báo 23/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
18

Thông báo 71/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 02/4/2007

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2007
19

Thông báo 302/TB-VPCP 2022 kết luận về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
20

Thông báo 246/TB-VPCP 2022 kết luận tại Phiên họp thứ 16 của BCĐ phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
Vui lòng đợi