Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
20 kết quả chứa từ khóa: 1419/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1419/-TTg 2017 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
02

Quyết định 1419/-TTg 2018 chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
03

Quyết định 1419/-TTg 2016 về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2016
04

Quyết định 115/-TTg 2021 phê duyệt Quy hoạch Di tích quốc gia Óc Eo

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 23/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
05

Quyết định 1861/-TTg 2021 Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ Gò Tháp, Đồng Tháp

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
06

Quyết định 5768/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
07

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2013
08

Quyết định 1451/-TTg 2017 Dự án bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
09

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2012
10

Quyết định 1788/-BCT 2018 Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược SX sạch hơn trong công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 23/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
11

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Công Tạc giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2014
12

Thông tư liên tịch 221/2012/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2013
13

Quyết định 34/2015/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
14

Quyết định 1419/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
15

Công văn 1819/BCT-TKNL năm 2018 Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
16

Quyết định 1004/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000)

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2015
17

Công văn 3113/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2015
18

Quyết định 1474/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2012
19

Quyết định 166/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2014
20

Quyết định 496/-UBND Quy hoạch phát triển công nghiệp Đồng Nai đến 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 20/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
Vui lòng đợi