Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

6 kết quả chứa từ khóa: 141/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 141/2017/-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
02

Nghị định 157/2018/-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
03

Quyết định 746/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 25/5/2019

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
04

Quyết định 1853/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
05

Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
06

Công văn 3895/BHXH-TB của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2018
Vui lòng đợi