Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

7 kết quả chứa từ khóa: 141/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 141/2017/-CP mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
02

Nghị định 157/2018/-CP mức lương tối thiểu vùng với người lao động tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
03

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi sửa đổi quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
04

Quyết định 1853/QĐ-BLĐTBXH 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
05

Quyết định 746/QĐ-BLĐTBXH 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
06

Công văn 3895/BHXH-TB 2017 đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2018
07

Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
Vui lòng đợi