Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
57 kết quả chứa từ khóa: 14/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 20/2021/-UBND Bình Dương bãi bỏ Quyết định 14/2017/-UBND quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
02

Quyết định 09/2022/-UBND Bình Thuận sửa đổi, bổ sung Quyết định 14/2017/-UBND

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
03

Quyết định 14/2017/-UBND Khánh Hòa bồi thường sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
04

Quyết định 14/2017/-UBND Yên Bái phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
05

Quyết định 14/2017/-UBND Nam Định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2017
06

Quyết định 14/2017/-UBND Bình Dương trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2017
07

Quyết định 14/2017/-UBND Bắc Ninh quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
08

Quyết định 14/2017/-UBND Quảng Bình mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
09

Quyết định 14/2017/-UBND Tiền Giang quy định về cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2022
10

Quyết định 14/2017/-UBND Hải Dương bãi bỏ Quyết định 2355 về chữa trị cai nghiện

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
11

Quyết định 14/2017/-UBND Cà Mau đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
12

Quyết định 14/2017/-UBND Vĩnh Long Quy chế Chương trình xúc tiến thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
13

Quyết định 14/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
14

Quyết định 14/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 26/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
15

Quyết định 14/2017/-UBND Sơn La về đơn giá bồi thường nhà cửa, cây cối, hoa màu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
16

Quyết định 14/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
17

Quyết định 14/2017/-UBND Bắc Giang sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2022
18

Quyết định 14/2017/-UBND Hà Nội phân cấp quản lý công chức đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2017
19

Quyết định 14/2017/-UBND Đồng Tháp thu phí môi trường với nước thải công nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2017
20

Quyết định 68/2007/-UBND Đà Nẵng nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
Vui lòng đợi