Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
64 kết quả chứa từ khóa: 14/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Phú Thọ quy định cụ thể nội dung Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
02

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý cảng cá Hải Phòng

Lĩnh vực: Thủy hải sản; Hàng hải Tải về
Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
03

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá Vĩnh Long

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
04

Quyết định 92/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế bãi bỏ Quy chế quản lý tàu cập cảng Chân Mây

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
05

Quyết định 72/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ Quyết định 03 về mô hình trình diễn phân bón

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
06

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Yên Bái phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
07

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Phú Thọ điều chỉnh Quy định bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
08

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Nam Định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2017
09

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Bình Dương trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2017
10

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long Quy chế Chương trình xúc tiến thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
11

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Quảng Bình mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
12

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
13

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Bắc Giang sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2022
14

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
15

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Sơn La về đơn giá bồi thường nhà cửa, cây cối, hoa màu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
16

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ Quyết định 57 về Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 10/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
17

Quyết định 802/2017/QĐ-UBND Hải Phòng sửa Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
18

Quyết định 68/2007/QĐ-UBND Đà Nẵng nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
19

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 29/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
20

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/08/2015, Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/09/2015, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
Vui lòng đợi