Sắp xếp theo:
01

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn Thành phố Hà Nội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

02

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

03

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Ban hành: 19/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2017

04

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường tiết kiệm điện

Ban hành: 01/09/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

05

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 30/08/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

06

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Ban hành: 10/08/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

07

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Ban hành: 28/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

08

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường kiểm soát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng

Ban hành: 19/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

09

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2015

10

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường công tác quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 09/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

11

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 01/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

12

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2015 tại Thành phố

Ban hành: 11/08/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

13

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Ban hành: 08/06/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

14

Chỉ thị 31/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ban hành: 31/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

15

Chỉ thị 30/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

16

Chỉ thị 29/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

17

Chỉ thị 27/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015

Ban hành: 26/10/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

18

Chỉ thị 26/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

19

Chỉ thị 25/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

20

Chỉ thị 23/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni lông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014