Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
18 kết quả chứa từ khóa: 14/2018/TT-BGD%u0110T
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 14/2018/TT-BXD phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
02

Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
03

Thông tư 14/2018/TT-BKHCN ban hành 03 QCVN đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
04

Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
05

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn rà soát hộ nghèo tiếp cận đa chiều

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
06

Thông tư 14/2018/TT-BTNMT kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
07

Thông tư 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
08

Thông tư 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
09

Thông tư 14/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
10

Thông tư 14/2018/TT-NHNN biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
11

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2018
12

Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
13

Thông tư 14/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BGTVT về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay, khai thác tàu bay

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
14

Thông tư 14/2018/TT-BYT Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
15

Thông tư 14/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
16

Thông tư 14/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
17

Thông tư 14/2002/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11-6-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

Ban hành: 01/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
18

Thông tư 14/1999/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
Vui lòng đợi