Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 14/2018/L-CTN
01

Lệnh 14/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

Vui lòng đợi