Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1379/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, mốc giới, địa giới hành chính tại Quyết định 2217/QĐ-UBND ngày 19/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 04/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2012
02

Quyết định 1379/QĐ-UBND Hưng Yên 2022 Danh mục TTHC thuộc quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
03

Quyết định 1379/QĐ-UBND Hà Nội 2017 Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2017
04

Quyết định 1379/QĐ-UBND TPHCM về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
Vui lòng đợi