Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

12 kết quả chứa từ khóa: 137/2015/NĐ-CP
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Nghị định 137/2015/-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 31/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/01/2016
  02

  Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Căn cước công dân

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 01/10/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 28/10/2019
  03

  Thông tư 11/2017/TT-BGTVT trang phục của cán bộ Cục Hàng không

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  Ban hành: 05/04/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/04/2017
  04

  Thông tư 02/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
  Ban hành: 04/04/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/04/2017
  05

  Thông tư 39/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 10/2016 về công tác tàng thư căn cước công dân

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 01/10/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/10/2019
  06

  Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 11/2016/TT-BCA về cấp, cấp lại thẻ Căn cước công dân

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 15/10/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/10/2019
  07

  Thông tư 18/2017/TT-BTC Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 28/02/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/04/2017
  08

  Thông tư 11/2016/TT-BCA về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  Ban hành: 04/03/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/03/2016
  09

  Quyết định 58/QĐ-BCA thủ tục hành chính về cấp thẻ Căn cước công dân được sửa đổi, bổ sung

  Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 03/01/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 03/03/2020
  10

  Quyết định 9033/QĐ-BCA văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của BCA

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 23/10/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 19/11/2020
  11

  Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
  Ban hành: 13/03/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/03/2017
  12

  Công văn 1437/BTP-CNTT 2019 về hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 25/04/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 03/05/2019
  Vui lòng đợi