Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
20 kết quả chứa từ khóa: 1369/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1369/-TTg kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
02

Quyết định 1369/-TTg bí mật Nhà nước lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại

Lĩnh vực: Công nghiệp; An ninh quốc gia; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
03

Quyết định 1369/-TTg 2018 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
04

Quyết định 1369/-TTg 2017 bổ nhiệm ông Lê Quân giữ chức Thứ trưởng BLĐTBXH

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
05

Quyết định 1902/-TTg 2017 Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
06

Quyết định 1369/-TTg 2016 về kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2016
07

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
08

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2013
09

Quyết định 558/-TTg 2019 về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
10

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Xuân Hoan, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2012
11

Quyết định 1988/-BTP của Bộ Tư pháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
12

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2010
13

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 25/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
14

Quyết định 868/-BTP của Bộ Tư pháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
15

Quyết định 08/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2015
16

Quyết định 4367/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2014
17

Quyết định 4369/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2014
18

Quyết định 4368/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2014
19

Quyết định 09/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2015
20

Quyết định 2911/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2013
Vui lòng đợi