Tra cứu văn bản

21 kết quả chứa từ khóa: 1369/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại

Lĩnh vực: Công nghiệp, An ninh quốc gia, Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Quân giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 1902/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 558/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Xuân Hoan, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 1988/-BTP của Bộ Tư pháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 1369/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
15

Quyết định 868/-BTP của Bộ Tư pháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 4369/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 4368/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 08/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 4367/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 09/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về