Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 1368/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1368/-TTg đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
02

Quyết định 1368/-TTg 2017 bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
03

Quyết định 1368/-TTg 2016 về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2016
04

Quyết định 1368/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
05

Quyết định 1368/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2014
06

Quyết định 1368/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2013
07

Quyết định 1368/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Cao Xuân Thành, giữ chức Trợ lý đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2012
08

Quyết định 1368/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2010
Vui lòng đợi