Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
9 kết quả chứa từ khóa: 1366/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1366/-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
02

Quyết định 1366/-TTg 2017 bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
03

Quyết định 1366/-TTg 2016 về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2016
04

Quyết định 2560/-BCĐ 2019 Quy chế quản lý Quỹ vì biển, đảo Việt Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2019
05

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2014
06

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Thành, giữ chức Trợ lý đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2012
07

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2010
08

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 289/-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
09

Quyết định 1366/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1287/-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 10/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2007
Vui lòng đợi