Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 1363/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1363/-TTg 2019 điều chỉnh Đề án Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2019
02

Quyết định 1363/-TTg 2017 kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
03

Quyết định 1363/-TTg 2016 về kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2016
04

Quyết định 738/-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết năm 2011 Dự án kỹ thuật: "Khảo sát sông, suối biên giới phục vụ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
05

Quyết định 1331/-LĐTBXH điều chỉnh chương trình công tác năm 2020 của Bộ LĐTBXH

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
06

Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
07

Quyết định 256/2003/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
Vui lòng đợi