Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
17 kết quả chứa từ khóa: 1359/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1359/-TTg 2020 công nhận huyện Cờ Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới 2019

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
02

Quyết định 1359/-TTg công nhận huyện Cờ Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
03

Quyết định 1559/-BTP 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
04

Quyết định 1359/-TTg 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
05

Quyết định 841/-TTg 2019 kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao hiệu quả giám định tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
06

Quyết định 1359/-TTg 2016 về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2016
07

Quyết định 1359/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
08

Quyết định 1359/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngô Quyền

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2013
09

Quyết định 116/-BCĐGĐTP của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động và kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ở cấp Trung ương năm 2012 và Quý I năm 2013

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2012
10

Quyết định 316/-BTP 2018 phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
11

Quyết định 1092/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2015
12

Kế hoạch 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
13

Quyết định 1359/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2010
14

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 12/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
15

Quyết định 1941/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2011
16

Quyết định 15/-BCĐGĐTP của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp ở cấp Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ở cấp Trung ương năm 2011

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2011
17

Quyết định 14/-BCĐGĐTP của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ở cấp Trung ương

Lĩnh vực: Chính sách; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2011
Vui lòng đợi