Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 1359/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1359/QĐ-TTg 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
02

Quyết định 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
03

Quyết định 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngô Quyền

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2013
04

Quyết định 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2010
05

Công văn 1359/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 13/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2015
06

Quyết định 1359/QĐ-TTg 2020 công nhận huyện Cờ Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới 2019

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
07

Quyết định 1359/QĐ-TTg công nhận huyện Cờ Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
08

Quyết định 1359/QĐ-TTg 2016 về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2016
Vui lòng đợi