Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 1357/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
02

Quyết định 1357/QĐ-TTg 2016 về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
03

Quyết định 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2012
04

Quyết định 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 09/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
05

Công văn 1357/TTg-CN báo cáo Quốc hội chính sách phát triển giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách; Giao thông Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
06

Công văn 1357/TTg-ĐMDN 2016 Bạc Liêu đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
07

Quyết định 1357/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
08

Quyết định 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo, xuồng cao tốc và nhà bạt từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
Vui lòng đợi