Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

14 kết quả chứa từ khóa: 135/2015/NĐ-CP
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Nghị định 135/2015/-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

  Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
  Ban hành: 31/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/01/2016
  02

  Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn 135/2015/-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

  Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 29/06/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 01/07/2016
  03

  Nghị định 16/2019/-CP sửa đổi điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của NHNN

  Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
  Ban hành: 01/02/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/02/2019
  04

  Thông tư 105/2016/TT-BTC về hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

  Lĩnh vực: Đầu tư; Chứng khoán Tải về
  Ban hành: 29/06/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 17/08/2016
  05

  Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi về hồ sơ, thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngoại hối

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
  Ban hành: 11/10/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/10/2019
  06

  Thông tư 24/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các Thông tư, văn bản về chế độ báo cáo định kỳ

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 28/09/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/10/2018
  07

  Quyết định 120/QĐ-NHNN danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng hết hiệu lực

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 22/01/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 06/03/2020
  08

  Quyết định 1417/QĐ-NHNN 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 09/07/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 18/07/2018
  09

  Quyết định 2307/QĐ-NHNN 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại hối được sửa đổi, bổ sung

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
  Ban hành: 05/11/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/11/2019
  10

  Quyết định 350a/QĐ-NHNN 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối bị sửa đổi

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
  Ban hành: 01/03/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/08/2019
  11

  Quyết định 2002/QĐ-BTC 2016 công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực chứng khoán

  Lĩnh vực: Hành chính; Chứng khoán Tải về
  Ban hành: 20/09/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 27/09/2016
  12

  Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Hưng Yên

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 10/01/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/01/2020
  13

  Quyết định 210/QĐ-NHNN 2019 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực lĩnh vực ngân hàng

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
  Ban hành: 31/01/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/03/2019
  14

  Quyết định 211/QĐ-NHNN 2019 hệ thống hóa văn bản của Ngân hàng Nhà nước

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 31/01/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/04/2019
  Vui lòng đợi