Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

30 kết quả chứa từ khóa: 134/2015/NĐ-CP
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Nghị định 134/2015/-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện

  Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 29/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/01/2016
  02

  Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 30/12/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/02/2020
  03

  Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 26/12/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/01/2019
  04

  Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 29/12/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 31/01/2018
  05

  Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện

  Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 18/02/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/04/2016
  06

  Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 28/12/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 06/01/2017
  07

  Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 29/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/01/2016
  08

  Nghị định 135/2020/-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
  Ban hành: 18/11/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/11/2020
  09

  Nghị định 140/2018/-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý

  Lĩnh vực: Đầu tư; Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
  Ban hành: 08/10/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/10/2018
  10

  Quyết định 828/QĐ-BHXH 2016 Quy định quản lý chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

  Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 27/05/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/06/2016
  11

  Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH mới ban hành

  Lĩnh vực: Hành chính; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 28/12/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/04/2019
  12

  Quyết định 1853/QĐ-BLĐTBXH 2018 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
  Ban hành: 26/12/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/06/2020
  13

  Quyết định 777/QĐ-BHXH 2019 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 24/06/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/07/2019
  14

  Quyết định 1599/QĐ-BHXH 2016 ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT.

  Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 28/10/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/11/2016
  15

  Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH 2018 Bảo hiểm xã hội tự nguyện

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 13/12/2018
  Áp dụng: Đang cập nhật
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/01/2019
  16

  Quyết định 1515/QĐ-BHXH 2016 sửa đổi Quy định quản lý chi trả BHXH, BHTN

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 17/10/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 19/04/2019
  17

  Quyết định 16/QĐ-LĐTBXH 2019 nhiệm vụ xây dựng văn bản năm 2019

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 07/01/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 19/03/2019
  18

  Quyết định 772/QĐ-BHXH 2018 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Lĩnh vực: Hành chính; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 15/06/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/08/2018
  19

  Quyết định 746/QĐ-BLĐTBXH 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
  Ban hành: 30/05/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/08/2019
  20

  Quyết định 929/QĐ-BHXH 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực thu bảo hiểm được sửa đổi

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Y tế-Sức khỏe; Hành chính; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 26/07/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/10/2019
  Vui lòng đợi