Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1334/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1334/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố Thủ Đức

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
02

Quyết định 1334/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Lao động Thường binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
03

Quyết định 1334/QĐ-UBND 2016 về nhiệm vụ công tác tư pháp giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
Vui lòng đợi