Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1313/Q��-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1313/QĐ-BYT 2020 Hướng dẫn phát hiện và điều trị lao tiềm ẩn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
02

Quyết định 1313/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2013
Vui lòng đợi